"ברכת שלא עשני גוי" (סיפור מהשואה)

ואספר לך ספור נורא מאוד, שארע להרבי מקלויזינבורג זי״ע, בעת שהיה במחנה הסגר בשואה; הרשעים הארורים, חיות האדם, העבידו את היהודים בפרך, וצוו עליהם לבנות

דילוג לתוכן